Warsztat: Prawo pracy 4.0 – jakie rozwiązania oferuje prawo pracy, aby ułatwić funkcjonowanie nowoczesnej firmy rodzinnej

Podczas warsztatu poruszymy następujące zagadnienia: 

– elektroniczna dokumentacja,
– rozwiązywanie umów o pracę na odległość,
– praca zdalna,
– elastyczne formy zatrudnienia,
– formy wynagradzania uzależnione od dochodu pracodawcy. 

Partnerzy: Wardyński i Wspólnicy sp.k. 

Prowadzący

dr hab. Marcin Wujczyk, radca prawny, Wardyński i Wspólnicy

Dr hab. Marcin Wujczyk

radca prawny, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Wujczyk

Dr hab. Marcin Wujczyk zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności oraz współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Doradza największym spółkom w Polsce w zakresie procedur zwolnień grupowych, transferu przedsiębiorstwa oraz postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek, w tym międzynarodowych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patron warsztatu

Wardyński