Warsztat: W kierunku zielonych technologii. Transformacja gospodarki - spodziewane skutki dla działalności przedsiębiorstw.

Postępujące zmiany klimatyczne na naszej planecie sprawiają, że jak nigdy wcześniej w ręce dziś aktywnych zawodowo pokoleń składana jest odpowiedzialność za przyszłość następców. Postawy i idee, które jeszcze kilkanaście lat temu mogły być postrzegane jako futurystyczne, obecnie stały się przedmiotem działań ze strony rządów i przekładają się na decyzje podejmowane przez organizacje oraz społeczeństwo. Wraz z rosnącą powszechnie świadomością na temat wpływu działalności człowieka na planetę, rosną oczekiwania i wymagania względem przedsiębiorstw 

Podczas warsztatu odpowiemy na pytania: 

Jaki wpływ na przedsiębiorstwa ma transformacja energetyczna – obniżenie emisji CO2, redukcja śladu węglowego, nowe źródła energii, elektroprosumeryzm (jednoczesne produkowanie i wykorzystywanie energii elektrycznej), wizja świata bez ropy i węgla? 

Jak wpisać się w trendy związane z ideami gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki? Czy wiążą się z tym jakieś zagrożenia dla biznesu? 

Jeśli spojrzelibyśmy w przyszłość – jutrzejszą i za 10 lat – czego moglibyśmy się spodziewać pod kątem regulacji prawnych i cen? Czy pojawią się nowe modele biznesowe lub nowe, zielone sektory gospodarki? 

Prowadzący

prof. dr hab. inż. Mirosław Miller, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

prof. dr hab. inż. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ekspert Bio-Based Industries Joint Undertaking

Mirosław Miller

Mirosław Miller, profesor chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, autor ponad 120 publikacji naukowych, cytowanych ponad 1500 razy. Były stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta w Niemczech. Zajmuje się również badaniami systemów innowacji, współredaktor książki „Innowacje społeczne. Od aktywizacji społecznej do ekosystemu innowacji” (2020). Ekspert Komisji Europejskiej ds. strategii inteligentnej specjalizacji, Bio Based Industries JU oraz Horyzont 2020. Inicjator i współzałożyciel Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (dawniej: Wrocławskie Centrum Badań EIT+). Współzałożyciel i mentor wielu spółek startup i firm technologicznych, współtwórca Studium Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Prezes Societas Humboldtiana Polonorum Oddział Wrocław, współinicjator i wiceprezes Klastra Wałbrzyskie Surowce, członek założyciel Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Fundacji Klaster Biogospodarki oraz Fundacji Semper Naturalae.

Krzysztof Brzozowski

Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

Krzysztof Brzozowski

Krzysztof Brzozowski, szef Centrum Technologii Energetycznych (CTE), ośrodka badawczo-rozwojowego w Świdnicy, gdzie w warunkach rzeczywistych testowanych jest kilkanaście technologii OZE (głównie PV i pompy ciepła) oraz systemowe rozwiązania budownictwa efektywnego energetycznie (cte.fea.pl).

Współautor i menedżer kilkudziesięciu projektów transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach, podmiotach publicznych oraz w ramach wielkoskalowych programów energetyki prosumenckiej (z efektem w postaci ponad 600 systemów fotowoltaicznych oraz blisko 380 instalacji pomp ciepła).

Koordynator Klastra CTE – sprofilowanej sektorowo grupy blisko 140 przedsiębiorstw oraz 8 jednostek B+R, w ramach której wdrażane są innowacyjne modele biznesowe, służące pozyskiwaniu nowych rynków oraz realizacji większych projektów, prowadzących do zmniejszania zużycia energii i zwiększania udziału OŹE.

Uczestnik zespołów i grup roboczych, konsultujących nowe instrumenty finansowane i programy wsparcia, służące wprowadzeniu zasad kształtującej się polityki energetycznej w ramach europejskiego Zielonego Ładu.

Promotorzy warsztatu