Okno na świat! Prezentacja portalu dla eksporterów i importerów: Access2Markets

Spotkanie z udziałem specjalisty z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Prowadzący odpowie na pytania: 

W jaki sposób Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO) wspiera firmy eksportowe w procesie internacjonalizacji? 

Jak nowo powstały portal Komisji Europejskiej Access2Markets wykorzystać w sektorze MMŚP w ekspansji na rynki pozaunijne?

Patron warsztatu

WCTT