Warsztat: Interim management

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorstwa w okresach przełomu i w sytuacjach nieoczekiwanych z trudnością znajdują wzorce, do których mogą się odwołać i skazane na poszukiwanie własnych rozwiązań. Niedostrzeganym i niedocenianym wsparciem w tych sytuacjach jest pomoc zewnętrzna, która nie narusza niezależności firm. Takim rozwiązaniem jest tzw. interim management, czyli tymczasowe zapewnianie zasobów i umiejętności zarządzania.  

W czasie warsztatów podzielimy się praktycznymi doświadczeniami zebranymi podczas realizacji projektów w firmach rodzinnych i właścicielskich.  

Warsztaty pozwolą znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania:  

Jak przezwyciężyć trudności i zapewnić sprawne funkcjonowanie swojej firmie w nowych warunkach, korzystając z zasobów zewnętrznych? 

Jak szybko pozyskać z rynku wiedzę, doświadczenie, ekspertyzę i umiejętności bez angażowania drogich i czasochłonnych konsultacji? 

Kim jest menedżer czasowy (interim manager) i jak może realnie pomóc firmie rodzinnej?  

Jak bezpiecznie korzystać ze wsparcia zewnętrznego menedżera w ramach projektów czasowych? 

Prowadząca

Beata Bukowska, partner Inwenta

Beata Bukowska

partner Inwenta, prezes SNI, współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Beata Bukowska

Beata Bukowska, partner Inwenta

Od ponad 20 lat związana jest z branżą doradztwa personalnego. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management. A ponadto: pomysłodawczyni Konferencji Lato HR; Partner Inwenta, Prezes SNI oraz Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Promotor warsztatu