Trend: Transformacja cyfrowa

57% aktywnych zawodowo Polaków, uczestniczących w tegorocznym badaniu PwC „Upskilling Hopes and Fears”, jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy. Pandemia przyśpieszyła nie tylko wykorzystanie rozwiązań technologicznych w firmach rodzinnych, ale wzmocniła też rozwój kompetencji cyfrowych pracowników. 
O tym, jak liderzy firm rodzinnych powinni przygotować swoje zespoły do zmian w wymiarze cyfrowym opowie Marcin Kowalski, prezes  Human Partner,  organizacji na co dzień zajmującej się wykorzystywaniem innowacji technologicznych w edukacji menadżerskiej. Podczas wystąpienia poruszy także temat, jakie kompetencje będą poszukiwane przez pracodawców w nadchodzących latach? 

Prowadzący

Marcin Kowalski, prezes zarządu Human Partner

Marcin Kowalski

prezes zarządu Human Partner

Marcin Kowalski

Prezes zarządu Human Partner, firmy rodzinnej zajmującej się świadczeniem usług szkoleniowo – doradczych dla firm MŚP w zakresie transformacji biznesu, wdrażania innowacji technologicznych. Jest certyfikowanym konsultantem Facilitation Foundation (certyfikat APMG International). Będąc członkiem klastra technologicznego ITCorner, aktywnie uczestniczy w rozwoju regionalnego ekosystemu na rzecz innowacji. Od 2019 r. jest zaangażowany w prace Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia, gdzie doradza władzom lokalnym w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Aktywnie współpracuje z wrocławskimi uczelniami, jako mentor pomaga młodym osobom w planowaniu kariery zawodowej i rozwoju talentów.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan, od pięciu lat kieruje pracami Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO WD przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. W latach 2014-2015 współpracował z Bankiem Światowym w Polsce. Jako konsultant ds. innowacji Banku Światowego uczestniczył w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), przeprowadzając sesje strategiczne z liderami najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.

Patron trendu

Human Partner