Trend: Optymalizacja procesów biznesowych

Zmiana, to nieodłączna cześć rozwoju organizacji. Zwiększeniu konkurencyjności, sprzyja porządkowanie i optymalizacja procesów biurowych. Elementy, na które należy zwracać szczególną uwagę w czasie zmian procesów w organizacji dotyczą usprawnień i właściwego wykorzystania zasobów ludzkich.

Impel jest organizacją, która od lat kilku lat rozwija procesowość, tworząc zwinną organizację.

Podczas wystąpienia prowadząca opowie na temat dojrzałości procesowej, oraz o tym, jakie efekty daje transformacja procesów.

Pokaże, jaki jest wpływ robotyzacji (RPA) i sztucznej inteligencji (AI) na kwestie związaną ze standaryzacją usług biznesowych.

Prowadząca

Jolanta Durasiewicz, prezes zarządu Impel Business Solutions

Jolanta Durasiewicz

prezes zarządu Impel Business Solutions

Jolanta Durasiewicz

Ukierunkowana na rozwój i doskonalenie. Strategicznie zorientowana na wykorzystanie technologii w procesach back office. Wierzy w siłę i zaangażowanie pracownika. Propoguje powiązanie pracy człowieka z robotem, upatrując w tym szans na jeszcze wyższą specjalizację.

Niemal od początku drogi zawodowej związana z obszarem HR. Z Grupą Impel związana z od 2015 r. – początkowo jako menedżer obszaru kadr. Kształtowała rozwój produktów w obszarze kadr i płac oraz procesów wyspecjalizowanych (ZUS, dofinansowania osób niepełnosprawnych oraz komornicy). Wspólnie z partnerami biznesowymi kształtowała ofertę Impel Business Solutions w zakresie usług HR oraz tworzyła standardy obsługi klienta. Jest współautorem strategii sprzedaży usług kadrowo – płacowych oraz rozwoju produktów spółki.

Karierę w obszarze twardego HR rozpoczęła w jednej z większych spółek Skarbu Państwa jako Kierownik Biura Zarządzania Personelem. Specjalizowała się m.in. w tworzeniu polityki personalnej, szkoleniowej oraz regulacji wewnętrznych w zakresie ZFŚS, regulaminu pracy i wynagradzania. Uczestniczyła w wielu projektach twardego i miękkiego obszaru HR, np.: we wdrażaniu systemu SAP HR, ocen okresowych dla dużej grupy pracowników, czy wartościowaniu stanowisk pracy.

Patron trendu

Impel Group