Trend: Transformacja energetyczna

Gościem rozmowy na temat transformacji energetycznej będzie Andrzej Jeżewski, który od 30 lat działa w przemyśle wytwórczym. Początek jego działalności związany był produkcją wyrobów sztucznych dla branży AGD i motoryzacyjnej a obecnie odbiorcą jego asortymentu jest branża medyczna. Firma Promet-Plast działa również w sektorze energetycznym. W 2012 roku utworzyła Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych obejmujące hale prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania. Dzięki temu powstał pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. W 2017 roku firma Promet-Plast wspólnie z Tauron Energia zainicjowała powstanie Energetycznego Klastra Oławskiego „EKO”. O tym, kto wchodzi w skład klastra i co klaser daje społeczności lokalnej nasz Gość opowie podczas spotkania, odpowie również na pytania związane z procesem transformacji energetycznej przedsiębiorstwa oraz efektami zastosowania OZE, m.in.: 

  • Co skłoniło przedsiębiorcę do wdrożenia odnawialnych źródeł energii w firmie? 
  • Dlaczego zdecydował się na realizację projektu „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego – pierwszego w Polsce zakładu wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji”? 
  • W jaki sposób finansuje swoje inwestycje? 
  • Jakie są dalsze plany rozwoju spółki? 
  • Co to jest zerowa emisja i czego potrzeba, aby ją osiągnąć?  

W czasie spotkania zaprezentowany zostanie film pokazujący produkcję zero-emisyjną, elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę. Pokażemy również projekt pierwszej ekologicznej galerii handlowej, która ma powstać w Oławie jako miejsca komercyjnego, ale z nowoczesnymi rozwiązaniami energetycznymi. 

Prowadzący

Prowadząca: Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Gość: Andrzej Jeżewski, właściciel firmy rodzinnej PROMET-PLAST S.C.  

Ewa Nowak Iskra

dyrektor regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ewa Nowak-Iskra

Z sektorem bankowym związana od ponad 20-tu lat. W tym czasie kierowała zespołami bankowości korporacyjnej odpowiedzialnymi za relacje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w największych instytucjach finansowych w Polsce. Obecnie kieruje dolnośląskim regionem Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą we Wrocławiu. Realizuje misję BGK uczestnicząc w inwestycjach i inicjatywach ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności studia europejskie oraz IESE Business School.

Andrzej Jeżewski

właściciel firmy rodzinnej PROMET-PLAST S.C.

Jeżewscy

Od 38 lat właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych, prezes w firmie EP-P Sp. z o.o. Sk., oraz lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. W latach 1990 – 1998 przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Oławie zrzeszającej ponad 400 zakładów rzemieślniczych. Laureat nagrody Gali „Rakiety Biznesu”.

Energią odnawialną zainteresowany od blisko 20 lat, natomiast praktyczną przygodę z odnawialnymi źródłami energii rozpoczął w 2009 roku wraz z inwestycją w turbiny wiatrowe. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 6 turbin o łącznej mocy 9,2 MW. Zakończone zostały prace związane z czterema kolejnymi turbinami o mocy 4,0 MW każda wraz z magazynami energii, a także uruchomiona została kogeneracja metanowa.

W 2017 roku z jego inicjatywy rozpoczęło działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Ponadto produkcja oparta jest na patentach, których autorami są właściciele Promet-Plast Elżbieta i Andrzej Jeżewscy.

Ambicją Andrzeja Jeżewskiego jest nieustanny rozwój energii odnawialnej i praca u podstaw w tej sferze, tak aby to lokalne społeczności wyznaczały ekologiczny trend w Polsce.

Prywatnie człowiek stale szukający możliwości rozwoju i zyskiwania nowych doświadczeń, pasjonat gór zarówno latem, jak i zimą, nastawiony na aktywny wypoczynek.

Patroni trendu

Promet-Plast