Panel dyskusyjny: Sukcesja – przyszłość firmy rodzinnej

Zmiana pokoleniowa jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych etapów w życiu przedsiębiorstwa i rodziny właścicieli. Ten, wydawałoby się naturalny proces międzygeneracyjnego transferu własności i władzy staje się coraz trudniejszy, ponieważ obok dotychczasowych barier mentalnych, prawnych czy finansowych, pojawiają się nowe związane ze zmianami demograficznymi, społecznymi, kulturowymi i technologicznymi. Sumarycznie sprawiają one, że zagadnienie sukcesji jest wciąż aktualnym wyzwaniem. Stale trwa poszukiwanie dobrych rozwiązań, które pozwolą na zachowanie ciągłości firmy przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału sukcesorów oraz dorobku, aktywności i doświadczenia nestorów. Początkiem tych poszukiwań jest komunikacja i zrozumienie międzypokoleniowe. 

Teatr pełen emocji 

Panel „Przyszłość firmy rodzinnej” przeprowadzimy w niespotykanej dotąd formie, zapewniającej silne emocje dzięki ekspresji zawodowych aktorów. Wcielą się oni w role członków rodziny i podzielą swoimi historiami zaczerpniętymi z życia firmy rodzinnej. Wprowadzą nas w świat nestorom i sukcesorom znany, lecz rzadko obserwowany z zewnątrz. Eksperci z Grant Thornton, pełniący rolę obserwatorów będą dzielić się z publicznością refleksjami nad poszczególnymi epizodami, a także wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie zapewnić trwałość firmy rodzinnej.  

Panel dotyczyć będzie aspektów związanych z komunikacją międzypokoleniową, zarządzaniem, podziałem władzy i własności w firmie rodzinnej, pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie co należy zrobić, by – godząc dwa różne pokolenia i dwa różne światy – zapewnić ciągłość działalności firmie rodzinnej. 

Dwoje profesjonalnych aktorów | Trzech bohaterów | Trzy epizody z życia firm rodzinnych | Jedna spójna historia | Optymistyczny scenariusz | Trzech ekspertów ds. firm rodzinnych 

Paneliści

Eksperci ds. firm rodzinnych Grant Thornton: 

Małgorzata Kuik, partner, Departament Doradztwa Grant Thornton 

Maja Jabłońska, radca prawny, menedżer, Departament Doradztwa Grant Thornton 

Aktorzy: 

Beata Wnęk-Malec, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 

Leszek Malec, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 

Moderator:

Dariusz Bednarski, wiceprezes, partner zarządzający Departamentu Doradztwa Grant Thornton 

Dariusz Bednarski

wiceprezes, partner zarządzający Departamentu Doradztwa Grant Thornton

Dariusz Bednarski, członek kapituły

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców i firm. Kieruje zespołami doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, transakcje na przedsiębiorstwach, udziałach, akcjach). Jest liderem doradztwa dla firm rodzinnych, ​w szczególności w procesach sukcesji. ​ Biegły rewident.

Od 1997 związany z Grant Thornton.​

Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych ​i problemów sukcesji firm rodzinnych. Współautor książek: „Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw”, „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości – najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym” oraz „Fuzje i przejęcia”, a także skierowanych do firm rodzinnych książek „Przyszłość mojej firmy” oraz „Zarządzanie firmą rodzinną”. Prelegent na szkoleniach i konferencjach.

Maja Jabłońska

menedżer, radca prawny, Grant Thornton

Maja Jabłońska

Maja Jabłońska posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców,  w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu badań typu due diligence oraz procesów sukcesyjnych.

Kieruje projektami kompleksowego audytu prawnego przedsiębiorstw, wskazując na ryzyka prawne związane z ich działalnością oraz sposoby ich mitygacji. Wspiera rodziny i firmy w wypracowaniu i wdrażaniu kompleksowych prawnych rozwiązań sukcesyjnych, realizując wielowątkowe, wymagające interdyscyplinarnej wiedzy z różnych gałęzi prawa projekty, w tym dla największych firm rodzinnych w Polsce.

Lider praktyki rozwiązań prawnych dla sukcesji oraz due diligence prawnego. Zaangażowana  w działanie zespołu branżowego do spraw firm rodzinnych i współautorka opracowań: „Konstytucja Rodzinna” oraz „Przyszłość mojej firmy”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.

Małgorzata Kuik

partner Grant Thornton

Małgorzata Kuik

Małgorzata Kuik jest odpowiedzialna za obszar doradztwa strategicznego, tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstw oraz strategii sukcesyjnych.

Od 25 lat współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i redefiniowania modeli biznesowych, budowania oraz wdrażania strategii, doskonalenia systemów organizacyjno-zarządczych, jak również implementowania rozwiązań innowacyjnych.

Pomaga budować wizję, tożsamość i efektywność firm rodzinnych oraz wspiera je w wypracowywaniu skutecznych rozwiązań, prowadząc warsztaty rozwojowe. Członek zespołu branżowego do spraw firm rodzinnych.

Posiada potwierdzone kompetencje pozwalające prowadzić procesy coachingu w oparciu o 11 kluczowych kompetencji coacha International Coach Federation.  Prelegentka na konferencjach i wydarzeniach biznesowych.

W 2017 roku dołączyła do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Patroni panelu