Rejestracja gości

Zapraszamy uczestników Kongresu Firm Rodzinnych, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu w Kinie Nowe Horyzonty do zgłoszenia się do rejestracji przed rozpoczęciem kongresu.

Rejestracja odbywa się w godzinach 8:00 – 9:00.

Każdy uczestnik otrzyma identyfikator.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego, będziemy Państwa informować o konieczności zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.