Uroczyste otwarcie kongresu

Uroczystego otwarcia kongresu dokona Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kongres Firm Rodzinnych jest wspólnym dziełem środowiska biznesowego, akademickiego i samorządowego. Od pierwszej edycji w 2018 r. Kongres corocznie otrzymuje Patronat Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, który aktywnie działania na rzecz promocji i wspierania przedsiębiorców rodzinnych.