Powitanie uczestników Kongresu Firm Rodzinnych

Powitania uczestników kongresu dokonają Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy Family Business Network Poland oraz dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu.

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego, WSB we Wrocławiu

Krzysztof Safin, przewodniczący Kapituły Konkursu

Pomysłodawca i koordynator merytoryczny Kongresu Firm Rodzinnych. Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości i działalności firm sektora MSP. Przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej, inicjator kategorii „Sukcesja z sukcesem” w prestiżowym konkursie Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza. Pionierem badań nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, badań i książek m.in.: „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” GUS (2019), „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (2018), „Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne” (2007), podręcznika „Zarządzanie małą firmą” (2002). Kierownik projektu badawczego „Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych” oraz projektów szkoleniowych i doradczych dla firm rodzinnych. Twórca programu Akademia Biznesu Rodzinnego, członek Komitetu Naukowego konferencji „Firmy Rodzinne” organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi oraz konferencji „Edukacja dla przedsiębiorczości” organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Współpracuje z instytutami badawczymi kilku uczelni europejskich, m.in.: Instytutem Przedsiębiorstw Rodzinnych w Witten (Niemcy), FH w Schmalkalden i Centrum Biznesu Rodzinnego Uni w St. Gallen (Szwajcaria). Jest członkiem stowarzyszenia Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., członkiem grupy roboczej FGF-Arbeitskreis „Familienunternehmen”.

BGK