Panel dyskusyjny: Partnerstwo dla rozwoju

Przedsiębiorstwa rodzinne zmuszone są modyfikować swoje plany rozwojowe nie tylko w wyniku zmian zachodzących w otoczeniu, lecz również pod wpływem ograniczeń wewnętrznych. Choć czynniki te dotykają szczególnie firm mniejszych, to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa zwykle bariery rozwojowe są podobne – niewystarczające zasoby finansowe, technologiczne lub trudność w przekroczeniu skali działania. Wydają się one trudne do samodzielnego pokonania, sprawiają wrażenie wymagających wieloletniego wysiłku organizacyjnego. Jednak część z nich jest pozorna, łatwa do przekroczenia a wiąże się raczej z brakiem wiedzy czy rozpoznania problemu lub ma charakter mentalny i wynika z obawy przed zmianą i nieznanym. 

W czasie panelu udowodnimy, że przedsiębiorstwo rodzinne nie musi być bezbronne wobec tych barier, ani samotne wobec wyzwań. Panel dostarczy wiedzy o sprawdzonych, choć mniej znanych źródłach finansowania rozwoju, wskaże sposoby na przekroczenie dotychczasowej skali działania poprzez nieklasyczną franczyzę oraz zaprezentuje sposoby wsparcia przy sięganiu po nowe kierunki eksportowe. 

Partnerzy: Intermarche, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Kaczmarski Group, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Paneliści

Marek Feruga, prezes Fundacji Muszkieterów i reprezentant Grupy Muszkieterów w organizacjach branżowych

Dariusz Szkaradek, współwłaściciel i prezes Narodowego Funduszy Gwarancyjnego SA, członek zarządu Kaczmarski Group

Moderator:

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego, WSB we Wrocławiu 

Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

Krzysztof Safin, przewodniczący Kapituły Konkursu

Pomysłodawca i koordynator merytoryczny Kongresu Firm Rodzinnych. Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości i działalności firm sektora MSP. Przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej, inicjator kategorii „Sukcesja z sukcesem” w prestiżowym konkursie Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza. Pionierem badań nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, badań i książek m.in.: „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” GUS (2019), „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (2018), „Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne” (2007), podręcznika „Zarządzanie małą firmą” (2002). Kierownik projektu badawczego „Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych” oraz projektów szkoleniowych i doradczych dla firm rodzinnych. Twórca programu Akademia Biznesu Rodzinnego, członek Komitetu Naukowego konferencji „Firmy Rodzinne” organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi oraz konferencji „Edukacja dla przedsiębiorczości” organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Współpracuje z instytutami badawczymi kilku uczelni europejskich, m.in.: Instytutem Przedsiębiorstw Rodzinnych w Witten (Niemcy), FH w Schmalkalden i Centrum Biznesu Rodzinnego Uni w St. Gallen (Szwajcaria). Jest członkiem stowarzyszenia Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., członkiem grupy roboczej FGF-Arbeitskreis „Familienunternehmen”.

Dariusz Szkaradek

współwłaściciel i prezes NFG SA, członek zarządu Kaczmarski Group

Dariusz Szkaradek

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie usług doradczych dla instytucji finansowych. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, modelowaniu finansowym oraz badaniu sprawozdań finansowych.

Jako doradca współpracował z wszystkimi największymi bankami w Polsce, większością firm ubezpieczeniowych oraz wieloma firmami windykacyjnymi, leasingowymi i faktoringowymi.

Poprzednio pracował w Andersen (1997-2002), EY(2002-2008), Deloitte (2008-2017), ostatnio jako Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce.

Absolwent programu Global-EMBA organizowanego przez London Business School oraz Columbia Business School, jak również absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada prestiżowe certyfikaty zawodowe CFA, FCCA oraz biegłego rewidenta.

Patroni panelu

Intermarche
BricoMarche
Narodowy Fundusz Gwarancyjny