Panel dyskusyjny: Partnerstwo dla rozwoju

Przedsiębiorstwa rodzinne zmuszone są modyfikować swoje plany rozwojowe nie tylko w wyniku zmian zachodzących w otoczeniu, lecz również pod wpływem ograniczeń wewnętrznych. Choć czynniki te dotykają szczególnie firm mniejszych, to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa zwykle bariery rozwojowe są podobne – niewystarczające zasoby finansowe, technologiczne lub trudność w przekroczeniu skali działania. Wydają się one trudne do samodzielnego pokonania, sprawiają wrażenie wymagających wieloletniego wysiłku organizacyjnego. Jednak część z nich jest pozorna, łatwa do przekroczenia a wiąże się raczej z brakiem wiedzy czy rozpoznania problemu lub ma charakter mentalny i wynika z obawy przed zmianą i nieznanym. 

W czasie panelu udowodnimy, że przedsiębiorstwo rodzinne nie musi być bezbronne wobec tych barier, ani samotne wobec wyzwań. Panel dostarczy wiedzy o sprawdzonych, choć mniej znanych źródłach finansowania rozwoju, wskaże sposoby na przekroczenie dotychczasowej skali działania poprzez nieklasyczną franczyzę oraz zaprezentuje sposoby wsparcia przy sięganiu po nowe kierunki eksportowe. 

Paneliści

Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Marek Feruga, franczyzobiorca Intermarché oraz reprezentant Grupy Muszkieterów w organizacjach branżowych

Marzena Majdzik, dyrektor ds. współpracy w DFR

Dariusz Szkaradek, współwłaściciel i prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego SA, członek zarządu Kaczmarski Group

Tomasz Szarek, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM

Moderatorzy:

Ewelina Pisarczyk, dyrektor generalna oraz współwłaścicielka MP MAJSTER-POL Spółka z o.o.

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego, WSB we Wrocławiu 

Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

Krzysztof Safin, przewodniczący Kapituły Konkursu

Pomysłodawca i koordynator merytoryczny Kongresu Firm Rodzinnych. Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości i działalności firm sektora MSP. Przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej, inicjator kategorii „Sukcesja z sukcesem” w prestiżowym konkursie Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza. Pionierem badań nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, badań i książek m.in.: „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” GUS (2019), „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (2018), „Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne” (2007), podręcznika „Zarządzanie małą firmą” (2002). Kierownik projektu badawczego „Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych” oraz projektów szkoleniowych i doradczych dla firm rodzinnych. Twórca programu Akademia Biznesu Rodzinnego, członek Komitetu Naukowego konferencji „Firmy Rodzinne” organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi oraz konferencji „Edukacja dla przedsiębiorczości” organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Współpracuje z instytutami badawczymi kilku uczelni europejskich, m.in.: Instytutem Przedsiębiorstw Rodzinnych w Witten (Niemcy), FH w Schmalkalden i Centrum Biznesu Rodzinnego Uni w St. Gallen (Szwajcaria). Jest członkiem stowarzyszenia Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., członkiem grupy roboczej FGF-Arbeitskreis „Familienunternehmen”.

Przemysław Bożek

prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Przemysław Bożek

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego. Ukończył Wydział Historyczno – Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku politologia i nauki społeczne. Posiada tytuł Master of Business Administration, który zdobył podczas studiów na Warsaw Management University. Ukończył również studia podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem samorządu terytorialnego oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Przemysław Bożek od lat związany jest z samorządem terytorialnym. W latach 2006 – 2014 był Radnym Rady Miejskiej w Głogowie. Jedną z wielu jego pasji jest edukacja. Od 2001 uczy wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 3, II LO, Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz SP nr 8 w Głogowie. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Chrobry Głogów S.A., a w latach 2016-2017 Dyrektora Departamentu w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek to społecznik, który był i jest zaangażowany w wiele projektów. W latach 2007-2010 był prezesem MZKS Chrobry Głogów, twórca projektu edukacyjnego Być jak Zośkowiec, Członek Fundacji Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

Obecnie jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, był prokurentem w spółce Letia S.A, wiceprezesem Zarządu Spółki Głogowskiego Parku Przemysłowego, członkiem Rady Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Wrocław S.A.

Marzena Majdzik

dyrektor ds. współpracy w DFR

Marzena Majdzik

Absolwentka Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej; posiada także tytuł MBA, który zdobyła w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów; ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Przez ponad 30 lat pracowała w branży gazowniczej, gdzie przeszła pełną ścieżkę kariery – od referenta technicznego do prezesa Zarządu.

Od 5 lat pracuje w Dolnośląskim Funduszu Rozwoju sp. z o. o., gdzie zajmuje się kontaktami z JST, IOB, uczelniami wyższymi, propagując misję DFR – świadczenie usług finansowych i doradczych, stymulujących rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska.

Od 2018 r. jest radną Województwa Dolnośląskiego.

Marek Feruga

franczyzobiorca Intermarché, prezes Fundacji Muszkieterów

Marek Feruga

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i l’Ecole du Commerce w Paryżu. Zanim podjął współpracę z Grupą Muszkieterów prowadził własną działalność gospodarczą. W 1999 roku otworzył pierwszy sklep Intermarché w Ostrowie Wielkopolskim – wówczas była to 7 placówka w Polsce. Trzy lata później uruchomił drugi market pod tym szyldem w tej samej miejscowości, a w 2008 roku supermarket Intermarché w Ostrzeszowie. W latach 2010-2013 pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Muszkieterów w Polsce. Wchodził również w skład Międzynarodowego Zarządu Grupy w Europie.

Obecnie franczyzobiorca Intermarché, pod tym znakiem handlowym prowadzi 3 supermarkety oraz 2 stacje paliw, Prezes Fundacji Muszkieterów i reprezentant Grupy Muszkieterów w organizacjach branżowych.

Ewelina Pisarczyk

dyrektor generalna oraz współwłaścicielka MP MAJSTER-POL Spółka z o.o.

Ewelina Pisarczyk

Wykształcenie: studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo, studia licencjackie na kierunku socjologia, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku  Innowacyjne Zarządzanie Firmą Rodzinną (2013-2014), kurs ICAN Institute Total Selling (2016-2017), Certificate in Business Mentoring CBM (2020), Szkoła Trenerów Uniwersytetu SWPS (2021)

Doświadczenie: w firmie dorywczo od 2006 roku (data pierwszej umowy), jednak praca na pełny etat rozpoczęła się w 2009 roku. W ramach wdrażania w przedsiębiorstwo rodzinne pracowała na wszystkich liniowych stanowiskach związanych ze funkcjonowaniem Działu Sprzedaży, Działu Marketingu oraz Działu Handlowego. Od 2016 pełni funkcję Dyrektor Generalnej i odpowiada za wszystkie komórki firmy. Zajmuje się zarządzaniem działami, jest bezpośrednim zwierzchnikiem Koordynatorów Sprzedaży oraz odpowiada za opiekę i podtrzymywanie relacji z klientami z Europy Zachodniej. W swojej pracy stawia na drugiego człowieka, na szukanie rozwiązań oraz stale stara się podnosić swoje kompetencje z zakresu liderstwa i komunikacji.

Po pracy: najchętniej spędza czas z mężem i psami, angażuje się w projekty wolontaryjnie w ramach dwóch fundacji, których jest ambasadorem – Fundacja Firmy Rodzinne oraz Fundacja 4P dla dzieci z pieczy zastępczej, dużo czyta i pisze (m.in. bloga o sukcesji www.sukcesorka.pl), chętnie poznaje nowych ludzi oraz miejsca.

Tomasz Szarek

radca prawny, partner zarządzający w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM

Tomasz Szarek

Tomasz Szarek jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Od 2009 roku kieruje Działem Prawa Spółek / M&A. Od 2008 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W roku 2010 ukończył Akademię Spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest autorem szeregu komentarzy i opracowań z zakresu prawa spółek. Redaktor naczelny bloga prawniczego „Spółka i prawo” (www.spolkaiprawo.pl).

Członek Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia IT CORNER – dolnośląskiego klastra nowych technologii, a także koordynatorem prawnym klastra. Od 2018 r. zasiada w zarządzie IAG GLOBAL – międzynarodowej sieci zrzeszającej kancelarie prawne z ponad 60 krajów. W 2021 r. został Przewodniczącym IAG.

Dariusz Szkaradek

współwłaściciel i prezes NFG SA, członek zarządu Kaczmarski Group

Dariusz Szkaradek

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie usług doradczych dla instytucji finansowych. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, modelowaniu finansowym oraz badaniu sprawozdań finansowych.

Jako doradca współpracował z wszystkimi największymi bankami w Polsce, większością firm ubezpieczeniowych oraz wieloma firmami windykacyjnymi, leasingowymi i faktoringowymi.

Poprzednio pracował w Andersen (1997-2002), EY(2002-2008), Deloitte (2008-2017), ostatnio jako Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce.

Absolwent programu Global-EMBA organizowanego przez London Business School oraz Columbia Business School, jak również absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada prestiżowe certyfikaty zawodowe CFA, FCCA oraz biegłego rewidenta.

Patroni panelu

Intermarche
BricoMarche
Narodowy Fundusz Gwarancyjny
LSSE
SDZLEGAL Schindhelm
Majster-Pol
DFR
LSSE