Firmy rodzinne zwłaszcza małe i średnie, choć uznawane są za „sól gospodarki rynkowej” – podstawę jej funkcjonowania, w praktyce swoją kompetencję muszą udowadniać codziennie. Często ich duzi partnerzy sceptycznie oceniają ich zdolności. Ich potencjalne atuty są ukryte, znane tylko nielicznym. Chcemy pokazać opierając się na przypadkach polskich firm rodzinnych, jak budować partnerstwo – dużych i małych, jak wykorzystać patriotyzm konsumencki dla rozwoju firm rodzinnych.

partnerzy sesji