KONKURS

Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej

O Konkursie

Przedsiębiorstwa rodzinne mają w sobie potencjał długowieczności, który może umożliwić im przetrwanie zawirowań historii, przemian ustrojowych oraz społecznych. Większość współcześnie działających polskich przedsiębiorstw już od 30 lat utrwala swoją pozycję w gospodarce i świadomości społecznej. Jest to proces długotrwały a szczególną rolę odgrywają w nim ludzie i instytucje, dla których biznes rodzinny jest czymś więcej niż formą prowadzenia działalności gospodarczej. Symbolicznym dostrzeżeniem ich roli w pracy na rzecz biznesu rodzinnego jest Nagroda Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej, którą ustanowiono dla uhonorowania osób, firm i instytucji wyróżniających się w działalności na rzecz promocji, wspierania i rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce.

Dlaczego warto?

Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej”– w kategorii II.
Proszę, pochwalcie się swoją Firmą i swoją Rodziną.
Rodzinny charakter Państwa Firmy to przewaga na rynku, którą powinniśmy wykorzystać.
Dla mnie – Klientki Państwa produktów - to bardzo ważne. Kupuję produkty tylko polskich marek – najchętniej rodzinnych firm z Dolnego Śląska.

Małgorzata Czerwińska
Małgorzata Czerwińskadyrektor regionalny PKO Banku Polskim

Przedsiębiorczość rodzinna wciąż odbierana jest w polskim społeczeństwie na dwa sposoby. Zwykle kojarzy się zdecydowanie pozytywnie – z tradycją, wiarygodnością, pracowitością i zaufaniem. Niekiedy jednak nadal pobrzmiewa negatywny odbiór – „prywaciarz”. Zdarza się, że przedsiębiorcy przez to świadomie rezygnuje z otwartego komunikowania rodzinnego charakteru swoich firm, czym tracą szansę na zyskanie zaufania klientów i wyróżnienie się na tle konkurencji. Konkursem „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej” chcemy oddać szacunek przedsiębiorcom i instytucjom, które są dumne z polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

Dariusz Bednarski
Dariusz Bednarskipartner zarządzający Grant Thornton
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
Kategoria I - Działalność (ludzi/instytucji) na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej
Kategoria II - System promocji rodzinnego charakteru własnej firmy

Laureaci II edycji konkursu

I Kategoria

Henryk Orfinger – przedsiębiorca, współzałożyciel kosmetycznego koncernu Dr Irena Eris

II Kategoria

Firma Szynaka-Meble – wiodący producent mebli. Wielopokoleniowa firma rodzinna z tradycjami od 1957 roku, prowadzona przez Alinę i Jana Szynaka

Wyróżnienia

„Firma Karty Grabowskiego. To seria karcianych gier edukacyjnych, które pomagają dzieciom w nauce matematyki i logicznego myślenia. Rodzinne przedsiębiorstwo założone z inicjatywy Andrzeja Grabowskiego, kontynuowane przez jego dzieci Justynę Grabowską-Dybek i Mateusza Grabowskiego”

„Firma Massi. Producent materiałów łazienkowych. Przedsiębiorstwo rodzinne założone z inicjatywy braci Macieja i Bartosza Siejków”

„Firma Eterno. Manufaktura przetworów owocowych i warzywnych. Wielopokoleniowe przedsiębiorstwo rodzinne prowadzone przez Barbarę i Kamila Stelmach”

I Edycja

Laureaci konkursu

W pierwszej edycji konkursu o nagrodę Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej uhonorowani zostali:

Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej

W kategorii działalność na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej,
za niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju, poprawy zarządzania i integracji firm rodzinnych w Polsce, a także promowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstw rodzinnych w społeczeństwie uhonorowany został

Prof. Andrzej Jacek Blikle

przedsiębiorca, twórca i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firmy Rodzinne, doradca wielu przedsiębiorców rodzinnych.

W kategorii system promocji rodzinnego charakteru własnej firmy, za odważne, niestrudzone i oryginalne podkreślanie dumy z rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa uhonorowano przedsiębiorstwo rodzinne

Z Chaty Łaniaków Irena i Andrzej Łaniak

producenta zdrowej żywności, m.in. soków, syropów i innych przetworów owocowych, pochodzący z Wierzchowic w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku.

Nagrodę – statuetki ze szkła artystycznego, osobiście odebrali Andrzej Łaniak wraz z córką Elżbietą Łaniak oraz w imieniu prof. Andrzeja Blikle Katarzyna Gierczak-Grupińska, założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne, członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Nad wyłonieniem zwycięzców czuwała Kapituła Konkursu składająca się z dwunastu członków, osób związanych z największymi organizacjami biznesowymi w Polsce oraz badaczy firm rodzinnych.

Nagrody wręczali Michał Łuczak Prezes Zarządu Grupy Wróbel oraz w imieniu fundatora Martina Kaczmarskiego prezesa Kaczmarski Group – Dariusz Szkaradek prezes NFG.

ZASADY

 1. Wyboru zwycięzców dokonuje niezależna Kapituła, w skład której wchodzą osoby merytorycznie związane z firmami rodzinnymi.
 2. O Nagrodę można ubiegać się, w przypadku:
  • kategorii I, osoba lub instytucja, która została zgłoszona pod obrady Kapituły Nagrody przez przynajmniej jednego jej członka,
  • kategorii II, każde przedsiębiorstwo rodzinne, które dokonało rejestracji przez formularz konkursowy.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. W przypadku kategorii I zgłoszeń dokonują członkowie Kapituły, a w przypadku kategorii II, zgłoszenia mogą dokonywać przedstawiciele firm rodzinnych. Należy dokonywać tego z pomocą formularza zgłoszeniowego do konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis działań podejmowanych przez firmę promujących jej rodzinny charakter wraz z dokumentacją tych działań (zdjęcia, pliki pdf, prezentacje PPT, itp.)
 5. Nabór wniosków trwa do 21 kwietnia 2023 roku.
 6. Każde przedsiębiorstwo rodzinne zgłoszone do konkursu w kategorii II zostanie poddane procesowi weryfikacji przez firmę Grant Thornton, która pełni funkcję Audytora Konkursu.
 7. Pełen regulamin konkursu dostępny jest w Regulamin Konkursu 2023.

Kryteria przyznawania Nagrody

Kategoria I – Działalność (ludzi/instytucji) na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej

Kryterium przyznawania Nagrody stanowi działalność o charakterze niekomercyjnym w dziedzinie nauki, administracji, w obszarze wspomagania rozwoju gospodarczego (Izby Gospodarcze), inna aktywność o charakterze działalności non-profit, której efektem jest wzrost znajomości problemów firm rodzinnych, rozumienie ich specyfiki oraz znaczenia społecznego i gospodarczego, poprawa warunków ich funkcjonowania i rozwoju. Zaangażowanie w wyżej wymienione działalności może przyjmować formę stałej lub czasowej pracy lub współpracy ze sformalizowanymi i niesformalizowanymi organizacjami, grupami czy środowiskami.

Kategoria II – System promocji rodzinnego charakteru własnej firmy

Kryterium przyznawania Nagrody stanowi:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej o dowolnej formie organizacyjno-prawnej o charakterze rodzinnym,
 2. sposób promowania rodzinnego charakteru firmy rodzinnej przez przedsiębiorstwo – nagradzane będą przedsiębiorstwa, które najaktywniej podkreślają w swojej komunikacji marketingowej rodzinny charakter firmy, a także oceniane będą aspekty dodatkowe, jak spójność i atrakcyjność przekazu, ciekawa forma graficzna, kreatywne podejście czy odwołanie się do mitu założycielskiego w swoim systemie identyfikacji.

KAPITUŁA KONKURSU

Poniżej znajdą się sylwetki członków Kapituły Konkursu

Dariusz BednarskiDariusz Bednarski
Dariusz Bednarski
Dariusz Bednarskipartner zarządzający Grant Thornton
Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców i firm. Biegły rewident. Od 1997 związany z Grant Thornton. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych i problemów sukcesji firm rodzinnych.
Małgorzata CzerwińskaMałgorzata Czerwińska
Małgorzata Czerwińska
Małgorzata Czerwińskadyrektor regionalny PKO Bank Polski
Małgorzata Czerwińska, menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem, zdobytym w polskich i międzynarodowych firmach finansowych. Obecnie Dyrektor Regionalny w PKO Banku Polskim, odpowiada za rozwój i zarządzanie obszarem detalicznym.
Katarzyna Gierczak GrupińskaKatarzyna Gierczak Grupińska
Katarzyna Gierczak Grupińska
Katarzyna Gierczak Grupińskaprezes Fundacji Firmy Rodzinne
Socjolog, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w programie New Leader Circle w ramach FBN International. Od 2011 r. założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Utworzyła oddział FBN International w Polsce. Członek założyciel IFR.
Cezary KaźmierczakCezary Kaźmierczak
Cezary Kaźmierczak
Cezary Kaźmierczakprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Od 2010 roku Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz od 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Od 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.
Prof. dr hab. Jan KlimekProf. dr hab. Jan Klimek
Prof. dr hab. Jan Klimek
Prof. dr hab. Jan KlimekWiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
Ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca, rzemieślnik oraz polityk. Organizator i uczestnik spotkań naukowych, poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Pełni funkcję Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
Agnieszka KrysikAgnieszka Krysik
Agnieszka Krysik
Agnieszka Krysikprzewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych
Radca prawny, mediator, założycielka kancelarii prawnej KRYSIKLAW, autorka bloga www.wsukcesji.pl, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych, ekspertka BCC ds. przedsiębiorczości rodzinnej i sukcesji w biznesie. Współzałożycielka LT BOX sp. z o.o.
Michał ŁuczakMichał Łuczak
Michał Łuczak
Michał Łuczakprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
Prezes firmy Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Wyróżniony statuetką Lidera Polskiego Biznesu przez BCC.
W grudniu 2019 objął funkcje Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, jednego z najstarszych samorządów gospodarczych w Polsce.
Jacek CieplakJacek Cieplak
Jacek Cieplak
Jacek CieplakAdwokat, Członek Zarządu Pracodawców RP
Od stycznia 2022 r. Jacek Cieplak jest Członkiem Zarządu Pracodawców RP. Wcześniej współpracował z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, uczestnicząc w procesie tworzenia i konsultacji społecznych aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości.
Adam RozwadowskiAdam Rozwadowski
Adam Rozwadowski
Adam Rozwadowskiprezes Family Business Network Polska
Założyciel Centrum Medycznego ENEL - MED.
Inicjator nowoczesnych technologii medycznych w stomatologii i telemedycynie. Bierze czynny udział w organizacjach firm rodzinnych.
prof. Krzysztof Safinprof. Krzysztof Safin
prof. Krzysztof Safin
prof. Krzysztof SafinPrzewodniczący Kapituły, Dyrektor CBR w WSB we Wrocławiu
Pomysłodawca i koordynator Kongresu Firm Rodzinnych. Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Ewa SobkiewiczEwa Sobkiewicz
Ewa Sobkiewicz
Ewa SobkiewiczPrezes Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych
Będąc właścicielką firmy rodzinnej, aktywnie działa na rzecz rodzinnych przedsiębiorstw. Od 2016 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych, jest również Prezesem Międzynarodowego Forum Kobiet, Oddziału Łódzkiego.
Beata StaszkówBeata Staszków
Beata Staszków
Beata Staszkówprezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii. Od 2016 roku Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

KONTAKT

cbr@wsb.wroclaw.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.