KONKURS

Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej

8-9 czerwca 2021, Wrocław

O Konkursie

Przedsiębiorstwa rodzinne mają w sobie potencjał długowieczności, który może umożliwić im przetrwanie zawirowań historii, przemian ustrojowych oraz społecznych. Większość współcześnie działających polskich przedsiębiorstw już od 30 lat utrwala swoją pozycję w gospodarce i świadomości społecznej. Jest to proces długotrwały a szczególną rolę odgrywają w nim ludzie i instytucje, dla których biznes rodzinny jest czymś więcej niż formą prowadzenia działalności gospodarczej. Symbolicznym dostrzeżeniem ich roli w pracy na rzecz biznesu rodzinnego jest Nagroda Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej, którą ustanowiono dla uhonorowania osób, firm i instytucji wyróżniających się w działalności na rzecz promocji, wspierania i rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
1Działalność (ludzi/instytucji) na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej
2System promocji rodzinnego charakteru własnej firmy
Zgłoszenia można przesyłać do 16 kwietnia 2021 roku

ZASADY

 1. Wyboru zwycięzców dokonuje niezależna Kapituła, w skład której wchodzą osoby merytorycznie związane z firmami rodzinnymi.
 2. O Nagrodę można ubiegać się, w przypadku:
  • kategorii I, osoba lub instytucja, która została zgłoszona pod obrady Kapituły Nagrody przez przynajmniej jednego jej członka,
  • kategorii II, każde przedsiębiorstwo rodzinne, które dokonało rejestracji przez formularz konkursowy.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. W przypadku kategorii I zgłoszeń dokonują członkowie Kapituły, a w przypadku kategorii II, zgłoszenia mogą dokonywać przedstawiciele firm rodzinnych. Należy dokonywać tego z pomocą formularza zgłoszeniowego do konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis działań podejmowanych przez firmę promujących jej rodzinny charakter wraz z dokumentacją tych działań (zdjęcia, pliki pdf, prezentacje PPT, itp.)
 5. Każde przedsiębiorstwo rodzinne zgłoszone do konkursu w kategorii II zostanie poddane procesowi weryfikacji przez firmę Grant Thornton, która pełni funkcję Audytora Konkursu.
 6. Pełen regulamin konkursu dostępny jest w Regulamin Konkursu 2021.

Kryteria przyznawania Nagrody

Kategoria I – Działalność (ludzi/instytucji) na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej

Kryterium przyznawania Nagrody stanowi działalność o charakterze niekomercyjnym w dziedzinie nauki, administracji, w obszarze wspomagania rozwoju gospodarczego (Izby Gospodarcze), inna aktywność o charakterze działalności non-profit, której efektem jest wzrost znajomości problemów firm rodzinnych, rozumienie ich specyfiki oraz znaczenia społecznego i gospodarczego, poprawa warunków ich funkcjonowania i rozwoju. Zaangażowanie w wyżej wymienione działalności może przyjmować formę stałej lub czasowej pracy lub współpracy ze sformalizowanymi i niesformalizowanymi organizacjami, grupami czy środowiskami.

Kategoria II – System promocji rodzinnego charakteru własnej firmy

Kryterium przyznawania Nagrody stanowi:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej o dowolnej formie organizacyjno-prawnej o charakterze rodzinnym,
 2. sposób promowania rodzinnego charakteru firmy rodzinnej przez przedsiębiorstwo – nagradzane będą przedsiębiorstwa, które najaktywniej podkreślają w swojej komunikacji marketingowej rodzinny charakter firmy, a także oceniane będą aspekty dodatkowe, jak spójność i atrakcyjność przekazu, ciekawa forma graficzna, kreatywne podejście czy odwołanie się do mitu założycielskiego w swoim systemie identyfikacji.
Formularz zgłoszeniowy dla II kategorii Konkursu

Zgłoś firmę do konkursu

[contact-form-7 id=”325″]

KONTAKT

E: konkurs@kfr.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.