KONKURS

Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej

6 czerwca 2023, Wrocław

KAPITUŁA KONKURSU

Dariusz Bednarski, członek kapituły

Dariusz Bednarski

partner zarządzający Grant Thornton

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców i firm. Kieruje zespołami doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, transakcje na przedsiębiorstwach, udziałach, akcjach). Jest liderem doradztwa dla firm rodzinnych, ​w szczególności w procesach sukcesji. ​ Biegły rewident.

Od 1997 związany z Grant Thornton.​

Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych ​i problemów sukcesji firm rodzinnych. Współautor książek: „Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw”, „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości – najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym” oraz „Fuzje i przejęcia”, a także skierowanych do firm rodzinnych książek „Przyszłość mojej firmy” oraz „Zarządzanie firmą rodzinną”. Prelegent na szkoleniach i konferencjach.

Małgorzata Czerwińska, członek Kapituły Konkursu

Małgorzata Czerwińska

dyrektor regionalny PKO Bank Polski

Małgorzata Czerwińska, menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem, zdobytym w polskich i międzynarodowych firmach finansowych. Skuteczny lider w budowaniu świadomych i zaangażowanych zespołów, które na różnych polach zawodowych z sukcesem realizują wyznaczone zadania. Silne strony to przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu i wyników, elastyczność w myśleniu i dynamizm w działaniu.

Obecnie Dyrektor Regionalny w PKO Banku Polskim, odpowiada za rozwój i zarządzanie obszarem detalicznym. Zarządza biznesem klienta indywidualnego, zamożnego oraz firm. Odpowiada za placówki bankowe rozproszone na terenie regionu dolnośląskiego oraz opolskiego.

Jej serce bije przede wszystkim dla firm z Dolnego Śląska.

Co jest dla mnie ważne?

Dla mnie ważne jest poczucie misyjności w obszarze biznesowym, między-ludzkim i przede wszystkim społecznym, a świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka jest  dla mnie drogowskazem w życiu.  Wspieram tych, którzy tego wsparcia potrzebują.

Katarzyna Gierczak, członek Kapituły Konkursu

Katarzyna Gierczak Grupińska

prezes Fundacji Firmy Rodzinne

Katarzyna Gierczak Grupińska – socjolog, MBA o profilu HR, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w ramach FBN International. Od 2011 roku założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne ffr.pl. W ramach Fundacji utworzyła oddział FBN International w Polsce. Członek założyciel IFR. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG gelg.pl, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku, tak, aby na podstawie doświadczeń i wiedzy praktycznej nie potykać się o te same kamienie i nie popełniać podobnych błędów tracąc cenny czas. Promuje parasolową markę dla wszystkich firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców oparta na wartościach: Tradycja, uczciwość odpowiedzialność na pokolenia.

Mama dwójki nastolatków, pasjonatka natury i podróży po świecie.

Cezary Kazimierczak, członek Kapituły Konkursu

Cezary Kaźmierczak

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997), a w 2000 roku agencję MMT Management.

Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W latach 2005-2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha.

Od 2010 roku Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz od 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Od 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Prof. dr hab. Jan Klimek

Prof. dr hab. Jan Klimek

Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Klimek to ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca, rzemieślnik oraz polityk. Organizator i uczestnik spotkań naukowych, poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Od zawsze prowadzi intensywne kontakty z praktyką gospodarczą. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach a także Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa oraz jest pomysłodawcą i Kierownikiem Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Aktywny doradca zarówno na rynku krajowym/regionalnym jak i zagranicą. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pełni funkcje doradcze w wielu instytucjach oraz podmiotach o charakterze publicznym. Jest Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli a także Członkiem Rady Dialogu Społecznego – jako przewodniczący zespołu ds. funduszy europejskich oraz Członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji.

Autor licznych publikacji z zakresu etyki, rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MSP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród jego prac wyróżnić można m.in. „Hermeneutykę przedsiębiorczości”, „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku”, „Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw”, „W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse”, „Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości”.

W zakresie działalności naukowej za książki pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”, „Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa”, „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój” oraz za monografię pt. „Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań” został uhonorowany Nagrodą Rektora SGH w Warszawie.

Wielokrotnie nagradzany również za działalność i aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kraju.

Agnieszka_Krysik

Agnieszka Krysik

przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych

Agnieszka Krysik, radca prawny, mediator, założycielka kancelarii prawnej KRYSIKLAW, autorka bloga www.wsukcesji.pl, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych, ekspertka BCC ds. przedsiębiorczości rodzinnej i sukcesji w biznesie. Współzałożycielka LT BOX sp. z o.o. (www.zgromadzenia.online ), od 2009 r. współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych Wydawnictwa CH Beck. Doradza firmom rodzinnym w procesach zmiany pokoleniowej – sukcesji i reorganizacji sukcesyjnej przedsiębiorstw.

Michał Łuczak

Michał Łuczak

prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Michał Łuczak od 1989 był obecny przy tworzeniu i rozwoju rodzinnej firmy motoryzacyjnej założonej przez św.p. Mirosława Wróbla. W 2010 roku, po nieplanowej sukcesji, objął stanowisko prezesa zarządu.

Firma była czterokrotnie nagradzana tytułem dealera roku Mercedes-Benz, lider wielu nagród rynku dealerskiego m.in: Najlepszej Dużej Grupy Dealerskiej, Marketingowe Wydarzenie Roku, Najlepsza Inicjatywa CSR. Michał Łuczak był także zaproszony na spotkanie 12 najlepszych dealerów z całego świata z prezesem Daimler A.G dr. Dieterem Zetsche, laureat nagrody Dolnośląski Gryf za „Sukcesję z Sukcesem”, Człowieka Roku branży dealerskiej. Wyróżniony statuetką Lidera Polskiego Biznesu przez BCC.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Informatyki i Zarządzania, studiował podyplomowo psychologię zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył kolejne kierunki w ramach ICAN: Management, Akademia Strategicznego Przywództwa, Akademia Przywództwa Osobistego, Strategiczne Zarządzenie w Kryzysie.

Społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dealerów w ramach Związku Dealerów Samochodów, organizacji skupiającej dealerów wszystkich marek samochodowych.

W grudniu 2019 objął funkcje Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, jednego z najstarszych samorządów gospodarczych w Polsce.

Jacek Cieplak (1)

Jacek Cieplak

Adwokat, Członek Zarządu Pracodawców RP

Jacek Cieplak – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 2012 r. współpracował z organizacjami pracodawców, uczestnicząc w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących gospodarki. Do września 2018 r. prowadził praktykę adwokacką. We wrześniu 2018 r. powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Małychi Średnich Przedsiębiorców.

W grudniu 2021 r. złożył rezygnację ze stanowiska Zastępcy Rzecznika MŚP i wrócił do wykonywania zawodu Adwokata we własnej Kancelarii.

Od stycznia 2022 r. Jacek Cieplak jest Członkiem Zarządu Pracodawców RP.

Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Doradca Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Kapituła_AR

Adam Rozwadowski

prezes Family Business Network Polska

Adam Rozwadowski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, założyciel firmy rodzinnej Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Elektroenergetycznych, a następnie Centrum Medycznego ENEL – MED.
Inicjator nowoczesnych technologii medycznych w stomatologii i telemedycynie. Bierze czynny udział w organizacjach firm rodzinnych.
Po przeprowadzonej sukcesji aktywnie realizuje „smaki życia”.

Krzysztof Safin, przewodniczący Kapituły Konkursu

Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB

Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

Pomysłodawca i koordynator merytoryczny Kongresu Firm Rodzinnych. Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Ekspert w zakresie przedsiębiorczości i działalności firm sektora MSP. Przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej, inicjator kategorii „Sukcesja z sukcesem” w prestiżowym konkursie Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza. Pionierem badań nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, badań i książek m.in.: „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” GUS (2019), „Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania” (2018), „Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne” (2007), podręcznika „Zarządzanie małą firmą” (2002). Kierownik projektu badawczego „Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych” oraz projektów szkoleniowych i doradczych dla firm rodzinnych. Twórca programu Akademia Biznesu Rodzinnego, członek Komitetu Naukowego konferencji „Firmy Rodzinne” organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi oraz konferencji „Edukacja dla przedsiębiorczości” organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Współpracuje z instytutami badawczymi kilku uczelni europejskich, m.in.: Instytutem Przedsiębiorstw Rodzinnych w Witten (Niemcy), FH w Schmalkalden i Centrum Biznesu Rodzinnego Uni w St. Gallen (Szwajcaria). Jest członkiem stowarzyszenia Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., członkiem grupy roboczej FGF-Arbeitskreis „Familienunternehmen”.

Ewa Sobkiewicz, członek Kapituły Konkursu

Ewa Sobkiewicz

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych

Szczęśliwa mężatka, matka dwóch córek i szaleńczo zakochana w swoich wnukach babcia. Otwarta na ludzi i ich problemy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomicznym oraz studiów podyplomowych rachunkowość i zarządzanie.

Ewę cechuje otwartość na ludzi i umiejętność współpracy z nimi, szczerość, optymizm, operatywność, gospodarność i zaangażowanie w sprawy społeczne. Aktywnie włącza się w inicjatywy, które zwiększają świadomość dbania o zdrowie.

Od 1987 r. prowadzi własne przedsiębiorstwo. Od 2001 r. z sukcesem prowadzi firmę rodzinną, która jest liderem na polskim rynku medycznym w diagnostyce i leczeniu piersi – Medica. W 2013 r. została Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet za całokształt działalności zawodowej i społecznej.

Będąc właścicielką firmy rodzinnej, aktywnie działa na rzecz rodzinnych przedsiębiorstw. Od 2016 roku jest  Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych, jest również  Prezesem Międzynarodowego Forum Kobiet, Oddziału Łódzkiego.

Beata Staszków

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Po ukończeniu studiów MBA rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych.
W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intellignece i Mentor EU w Wielkiej Brytanii. Od 2016 roku Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Jej pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej, yoga.

KONTAKT

E: cbr@wsb.wroclaw.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

W ramach naszego partnerstwa z Dziennikiem, zapraszamy do skorzystania z unikalnych kodów rabatowych Going na różnorodne wydarzenia. Wykorzystaj te oferty, aby w pełni wykorzystać potencjał Kongresu Firm Rodzinnych. Bitcore Surge