Panel dyskusyjny: Inspiracje – jak wykorzystać trendy

Działalność i osiągnięcia firm rodzinnych w zakresie innowacji, sprawności organizacyjnej czy odporności na kryzysy są wręcz legendarne i budzą podziw. Źródła tych sukcesów bywają różne a często niejawne. Z reguły wiążą się z charyzmą właścicieli, pomysłowością i pewnym zmysłem biznesowym, otwartością na nowe trendy i wyzwania. Podczas panelu poznamy przykłady właśnie tych oryginalnych i spektakularnych sukcesów firm rodzinnych, a także przedstawimy trendy rozwojowe, których sprytne wykorzystanie może te sukcesy ułatwić. Porozmawiamy m.in. o nowych sposobach radzenia sobie z kryzysem, oryginalnym wykorzystaniu trendów ekologicznych, dobrze przygotowanej transformacji energetycznej oraz umiejętnej reakcji na zmiany prawne. Ciekawe przykłady firm rodzinnych, które te trendy wykorzystują, z pewnością będą źródłem wiedzy i inspiracji dla wielu uczestników Kongresu.

Paneliści

Piotr Bujak, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i główny ekonomista PKO Banku Polskiego

Albert Gryszczuk, prezes zarządu Krajowej Izba Klastrów Energii 

Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Agnieszka Turyńska, koordynator/Coordinator Enterprise Europe Network West Poland, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 

Moderator: Dominika Cebrat, dyrektor Biura w Regionalnym Oddziale Detalicznym we Wrocławiu PKO Banku Polskiego

Dominika Cebrat

dyrektor Biura w Regionalnym Oddziale Detalicznym we Wrocławiu PKO Banku Polskiego

Dominika Cebrat

Dominika Cebrat, dyrektor Biura w Regionalnym Oddziale Detalicznym we Wrocławiu PKO Banku Polskiego. Posiada 20-letnie doświadczenie w bankowości na różnych stanowiskach, ale zawsze w PKO Banku Polskim. Zajmuje się wsparciem procesów sprzedażowych w Banku, jej pasją jest odpowiadać na potrzeby klientów.

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych z bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz Franklin University.

Piotr Bujak

dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i główny ekonomista PKO Banku Polskiego

Piotr Bujak

Piotr Bujak, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i główny ekonomista PKO Banku Polskiego

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w analizach makroekonomicznych i prognozowaniu gospodarczym. Od 2016 roku Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku instytucjach finansowych, m.in. pełniąc funkcję głównego ekonomisty na Polskę w Nordea Markets (2011-2014) oraz starszego ekonomisty w Banku Zachodnim WBK, obecnie Santander Bank Polska (2002-2011). Wcześniej ekspert w think-tanku Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie brał udział w międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania i wykorzystania metod matematycznych na rynkach finansowych (m.in. w Swiss Finance Institute w Genewie oraz w Cambridge Econometrics). Autor kilku publikacji naukowych oraz szeregu artykułów o tematyce ekonomicznej. Kierowany przez niego zespół ekonomistów był wielokrotnie wyróżniany w rankingach prognoz makroekonomicznych (Consensus Economics, Focus Economics, Forbes, Parkiet, Rzeczpospolita). Ostatnio Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet przyznała mu tytuł Ekonomisty Roku za najbardziej trafne prognozy makroekonomiczne i rynkowe w 2020 roku.

Albert Gryszczuk

prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

Albert Gryszczuk

Albert Gryszczuk, menadżer, przedsiębiorca i innowator ze Zgorzelca, a także aktywny kierowca rajdowy i żeglarz. Reprezentował wielokrotnie polskie barwy m.in. podczas słynnego Rajdu Dakar, czy prestiżowych regat Fastnet Race.  Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Jego strategia biznesowa opiera się na wdrażaniu pomysłów i projektów wysokiego ryzyka, zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym. Jest inwestorem i aniołem biznesu, wspierającym i wdrażający projekty z różnych dziedzin, na wczesnym etapie rozwoju. Obszarem działań Alberta Gryszczuka są przede wszystkim technologie przyszłości. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, elektromobilności, finansów, oczyszczania powietrza, mechaniki oraz optyki. Pomysłodawca i założyciel wielu Klastrów Energii i ich aktywny członek.

Albert Gryszczuk jest mi.in. założycielem Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (Zklaster), gdzie buduje jedną z największych w Polsce farm elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

W 2018 roku opracował samonośną platformę terenową, posiadającą dedykowany, w 100% elektryczny, napęd do jazdy w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych. Na jej bazie, w ramach Huba Innowacji, znajdującego się w Zklastrze, zbudowany został Sokół 4×4 – w pełni elektryczny pojazd z napędem 4×4. Dzięki doświadczeniu w budowaniu tego rodzaju pojazdów bierze udział w prestiżowym konkursie NCBiR E-VAN w którym opracowuje projekt polskiego busa elektrycznego.

Albert Gryszczuk, jako inicjator i prezes Klastrów Energetycznych, wspiera działania na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz powstawania zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarze Dolnego Śląska.

Ewa Nowak-Iskra

dyrektor regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ewa Nowak-Iskra

Z sektorem bankowym związana od ponad 20-tu lat. W tym czasie kierowała zespołami bankowości korporacyjnej odpowiedzialnymi za relacje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w największych instytucjach finansowych w Polsce. Obecnie kieruje dolnośląskim regionem Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą we Wrocławiu. Realizuje misję BGK uczestnicząc w inwestycjach i inicjatywach ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności studia europejskie oraz IESE Business School.

dr Agnieszka Turyńska

koordynator/Coordinator Enterprise Europe Network West Poland

Agnieszka Turyńska

dr Agnieszka Turyńska, koordynator / Coordinator Enterprise Europe Network West Poland.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji, transferu technologii i europejskiej polityki innowacji.

Przez szereg lat pracowała w Komisji Europejskiej, Dyrektoriat Przedsiębiorczości i Przemysłu, pełniła funkcję Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Alicante, a od 2009 r. koordynuje prace projektu EEN West Poland (Enterprise Europe Network) we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Jest to jednoz najskuteczniejszych przedsięwzięć unijnych wspierających międzynarodowy transfer technologii oraz działalność MŚP na rynkach zagranicznych.

Patroni trendu

BGK
WCTT