Webinar z prof. dr. hab. inż. Mirosławem Millerem i Krzysztofem Brzozowskim

Temat:

Europejski Zielony Ład: co oznacza dla polskiej gospodarki i przedsiębiorstw?

Termin:

28 czerwca 2021 r., godz. 14:00 – 15:30

Webinar jest bezpłatny. Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Link do nagrania dostępny poniżej.

Podczas webinaru prowadzący poruszą takie tematy jak: 

  1. Na czym polega „zielona” transformacja gospodarcza w UE i na świecie?
  2. Z jakimi zasadniczymi zmianami technologicznymi musimy się liczyć w nadchodzących latach i dziesięcioleciach?
  3. Rezygnacja z węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, świat zeroemisyjny, biogospodarka: mrzonki czy realność?
  4. Co zamiast kopalnych źródeł energii?
  5. Kto wygra na transformacji, a kto straci?
  6. Kto za to wszystko zapłaci?
  7. Jak będzie wyglądała gospodarka i rynek pracy po wprowadzeniu Zielonego Ładu?

Przewidujemy sesję Q&A  – prosimy przygotować pytania.

Śledź wydarzenie na Facebook – https://bit.ly/3zxy4cE

prof. dr hab. inż. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mirosław Miller

Mirosław Miller, profesor chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, autor ponad 120 publikacji naukowych, cytowanych ponad 1500 razy. Były stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta w Niemczech. Zajmuje się również badaniami systemów innowacji, współredaktor książki „Innowacje społeczne. Od aktywizacji społecznej do ekosystemu innowacji” (2020). Ekspert Komisji Europejskiej ds. strategii inteligentnej specjalizacji, Bio Based Industries JU oraz Horyzont 2020. Inicjator i współzałożyciel Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (dawniej: Wrocławskie Centrum Badań EIT+). Współzałożyciel i mentor wielu spółek startup i firm technologicznych, współtwórca Studium Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Prezes Societas Humboldtiana Polonorum Oddział Wrocław, współinicjator i wiceprezes Klastra Wałbrzyskie Surowce, członek założyciel Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Fundacji Klaster Biogospodarki oraz Fundacji Semper Naturalae.

Krzysztof Brzozowski

Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Krzysztof Brzozowski

Krzysztof Brzozowski, szef Centrum Technologii Energetycznych (CTE), ośrodka badawczo-rozwojowego w Świdnicy, gdzie w warunkach rzeczywistych testowanych jest kilkanaście technologii OZE (głównie PV i pompy ciepła) oraz systemowe rozwiązania budownictwa efektywnego energetycznie (cte.fea.pl).

Współautor i menedżer kilkudziesięciu projektów transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach, podmiotach publicznych oraz w ramach wielkoskalowych programów energetyki prosumenckiej (z efektem w postaci ponad 600 systemów fotowoltaicznych oraz blisko 380 instalacji pomp ciepła).

Koordynator Klastra CTE – sprofilowanej sektorowo grupy blisko 140 przedsiębiorstw oraz 8 jednostek B+R, w ramach której wdrażane są innowacyjne modele biznesowe, służące pozyskiwaniu nowych rynków oraz realizacji większych projektów, prowadzących do zmniejszania zużycia energii i zwiększania udziału OŹE.

Uczestnik zespołów i grup roboczych, konsultujących nowe instrumenty finansowane i programy wsparcia, służące wprowadzeniu zasad kształtującej się polityki energetycznej w ramach europejskiego Zielonego Ładu.

Patron spotkania