BLOG

Na naszym blogu poruszamy najistotniejsze kwestie dotykające przedsiębiorstw rodzinnych

Grzegorz Szysz, Partner, Doradca Podatkowy

Grant Thornton

Czy przedsiębiorca może wygrać na Polskim Ładzie?

Polski Ład wprowadził szereg zmian do polskiego system podatkowego. Spowodował tym samym konieczność weryfikacji przez przedsiębiorców ich aktualnej formy opodatkowania pod kątem jej optymalnego wyboru. Jakie tendencje zarysowują się po pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów? Jakie kierunki zmian warto rozważyć, aby minimalizować negatywny wpływ zmiany przepisów na dochody przedsiębiorcy?

Czytaj dalej >>>

Małgorzata Kuik, Partner, Business Consulting

Grant Thornton

Maja Jabłońska, Lider Zespołu Doradztwa w Procesach Sukcesyjnych

Grant Thornton

Zmiana pokoleniowa w firmie rodzinnej

Każdy z nas funkcjonując na co dzień w życiu osobistym i w biznesie pełni wiele ról – w firmie rodzinnej złożoność tych ról jest duża, a role te wcale nie muszą być spójne, ba niekiedy bywają nawet sprzeczne. Jesteśmy jednocześnie czyimś dzieckiem, czasem już rodzicem; pracownikiem dopiero zdobywającym doświadczenie, bądź okrzepłym już w strukturze organizacyjnej firmy specjalistą; kolegą z tego samego działu czy firmy, ale też jednocześnie podwładnym bądź szefem, czy nawet właścicielem biznesu.

Czytaj dalej >>>

Footer veresion 1